Výsledky Ankety 2019

Úctyhodná bilance.

Součástí Plesu sportovců je tradičně též vyhlašování ankety "Nejlepší sportovec Táborska", tentokrát za r. 2019. Mimořádného výsledku v několika kategoriích dosáhli členové naší TJ VS Tábor, z.s., kdy mezi oceněnými bylo 7 zástupců "vodníků". V kategorii Talent roku (bez určení pořadí) byly vybrána Klára Malenická, členka oddílu veslování. Objevem roku se stal Michal Kopečka. Do Síně slávy táborského sportu vstoupil dlouholetý sportovec, trenér, rozhodčí a funkcionář oddílu atletiky Míla Růžička, a to v neuvěřitelných 90ti letech. Trenérem roku 2019 je opět náš Petr Suchý- oddíl veslování, který má výrazný podíl na vzestupu táborského veslování mezi českou elitu.

A nyní "elitní" kategorie Nejlepší sportovec Táborska v r.2019. Zde mezi Top 10 máme hned trojí zastoupení:

- 9.místo veslařka Žaneta Chudá
- 7. místo kanoista Ondřej Vaněk 
- 3.místo atletky Adély Záhorové 

Prostě konstatuji, že naše TJ se bezkonkurečně stala nejlepším sportovním klubem Táborska,alespoň z pohledu shora uvedeného.

A za to patří velký dík a gratulace všem oceněným, ale zcela nepochybně i těm, kteří zajišťují sportovcům podmínky, tzn. předsedům oddílů, dalším funkcionářům, trenérům a v neposlední řadě podporovatelům a sponzorům.

Výraznou měrou přispívají k finančnímu zabezpečení sportu v TJ VS- Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy, Jihočeský kraj a Město Tábor.

dr. Jaroslav Němec, předseda TJ VS Tábor, z.s.